PIT dla SP 96 Rozliczenie akcji 1% z PIT z SEDEKĄ za rok 2015 O Radzie Rodziców Regulamin Skład Rady Rodziców Konto Rady Rodziców Sprawozdania Zebrania z rodzicami Dni wolne Dokumenty szkoły Podręczniki Druki do pobrania "Dzwonki" Doradztwo zawodowe Akcja "Karnety 2015" Aktualności Biblioteczka dla rodziców

  Rada Rodziców

  PIT dla SP 96

   
  Strona redagowana przez Radę Rodziców.

   

  http://sedeka.pl/ (adres strony internetowej Fundacji SEDEKA)

   

  AKCJA 1% z PIT w Szkole Podstawowej nr 96 

  z Fundacją SEDEKA KRS 0000338389

  Cel szczegółowy: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

  Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele oraz wszyscy Przyjaciele SP 96

  Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest wsparcie działań szkoły na rzecz naszych dzieci.

  Dzięki akcji "1% z PIT dla SP 96" mają Państwo możliwość udzielić takiego wsparcia.

  Zebrane środki przekazywane są wyłącznie na nagrody dla dzieci, materiały dydaktyczne i edukacyjne dla szkoły oraz wsparcie finansowe wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin ubogich.

  Nagradzanie dzieci służy większej motywacji i integracji naszej szkolnej społeczności. Jest zachętą dla nich do dalszej pracy, docenieniem i podziękowaniem za nią. Bez środków finansowych od nas - rodziców nie byłoby to możliwe.

  Po raz kolejny, w tym roku  w akcji 1% pomaga nam Fundacja SEDEKA, która organizuje i niesie pomoc osobom oraz ich bliskim, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

  Fundacja Sedeka ma status organizacji pożytku publicznego, KRS 0000338389, www.sedeka.pl.

  Aby przekazać 1% podatku wystarczy w wypełnianej przez nas rocznej deklaracji PIT:

  1) wpisać nr KRS Fundacji: 0000338389

  2) w celu szczegółowym podać: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

  3) prosimy również zaznaczyć "Wyrażam zgodę" na przekazanie swoich danych osobowych OPP, dzięki czemu w przypadku błędnie wypełnionej rubryki 1% Fundacja będzie mogła odnaleźć Waszą wpłatę.

  Bardzo proszę - wspierajcie swoje dzieci w naszej szkole!

  Rada rodziców przy SP 96


               CEL SZCZEGÓŁOWY 1 %: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

   



                                                                              

                                           Rozliczenie akcji 1 % z PIT z SEDEKĄ za rok 2015

  Informujemy, że kwota 1% podatku należnego ze wskazanym celem szczegółowym SP96
  wynosi
  4 009,40  PLN (więcej informacji ►w sprawozdaniu). Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  W imieniu Rady Rodziców dziękuję wszystkim, którzy podczas tegorocznego
  składania deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym, wkazali w swoim rozliczeniu naszą szkołę.
  To dzięki Państwu Fundacja SEDEKA przekazała nam tę kwotę, którą wykorzystamy

                                                      

                                                                                                          Marzena Zientara


   

   

   

  Galeria zdjęć