PIT dla SP 96 Rozliczenie akcji 1% z PIT z SEDEKĄ Sprawozdanie finansowe RR Sprawozdanie z zebrań RR O Radzie Rodziców Regulamin Skład Rady Rodziców Konto Rady Rodziców Zebrania z rodzicami Dni wolne Dokumenty szkoły Podręczniki Druki do pobrania "Dzwonki" Doradztwo zawodowe Aktualności Biblioteczka dla rodziców

  Rada Rodziców

  PIT dla SP 96

   
  Strona redagowana przez Radę Rodziców.

   

  http://sedeka.pl/ (adres strony internetowej Fundacji SEDEKA)

   

  AKCJA 1% z PIT w Szkole Podstawowej nr 96 

  z Fundacją SEDEKA KRS 0000338389

  Cel szczegółowy: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

   

  Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele oraz wszyscy Przyjaciele SP 96

  Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest wsparcie działań szkoły na rzecz naszych dzieci.

  Dzięki akcji "1% z PIT dla SP 96" mają Państwo możliwość udzielić takiego wsparcia.

  Zebrane środki przekazywane są wyłącznie na nagrody dla dzieci, materiały dydaktyczne i edukacyjne dla szkoły oraz wsparcie finansowe wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin ubogich.

  Nagradzanie dzieci służy większej motywacji i integracji naszej szkolnej społeczności. Jest zachętą dla nich do dalszej pracy, docenieniem i podziękowaniem za nią. Bez środków finansowych od nas - rodziców nie byłoby to możliwe.

  Po raz kolejny, w tym roku  w akcji 1% pomaga nam Fundacja SEDEKA, która organizuje i niesie pomoc osobom oraz ich bliskim, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

  Fundacja Sedeka ma status organizacji pożytku publicznego, KRS 0000338389, www.sedeka.pl.

  Aby przekazać 1% podatku wystarczy w wypełnianej przez nas rocznej deklaracji PIT:

  1) wpisać nr KRS Fundacji: 0000338389

  2) w celu szczegółowym podać: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

  3) prosimy również zaznaczyć "Wyrażam zgodę" na przekazanie swoich danych osobowych OPP, dzięki czemu w przypadku błędnie wypełnionej rubryki 1% Fundacja będzie mogła odnaleźć Waszą wpłatę.

  Bardzo proszę - wspierajcie swoje dzieci w naszej szkole!

  Rada rodziców przy SP 96


               CEL SZCZEGÓŁOWY 1 %: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

      

   

   

  Galeria zdjęć