PIT dla SP 96 Rozliczenie akcji 1% z PIT z SEDEKĄ Sprawozdanie finansowe RR Sprawozdanie z zebrań RR O Radzie Rodziców Regulamin Skład Rady Rodziców Konto Rady Rodziców Zebrania z rodzicami Dni wolne Dokumenty szkoły Podręczniki Druki do pobrania "Dzwonki" Doradztwo zawodowe Aktualności Biblioteczka dla rodziców Szkolny Budżet Partycypacyjny

  Rada Rodziców

  PIT dla SP 96

   
  Strona redagowana przez Radę Rodziców.

   

  http://sedeka.pl/ (adres strony internetowej Fundacji SEDEKA)

   

  AKCJA 1% z PIT w Szkole Podstawowej nr 96 

  z Fundacją SEDEKA KRS 0000338389

  Cel szczegółowy: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

   

  Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele oraz wszyscy Przyjaciele SP 96

  Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest wsparcie działań szkoły na rzecz naszych dzieci.

  Dzięki akcji "1% z PIT dla SP 96" mają Państwo możliwość udzielić takiego wsparcia.

  Zebrane środki przekazywane są wyłącznie na nagrody dla dzieci, materiały dydaktyczne i edukacyjne dla szkoły oraz wsparcie finansowe wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin ubogich.

  Nagradzanie dzieci służy większej motywacji i integracji naszej szkolnej społeczności. Jest zachętą dla nich do dalszej pracy, docenieniem i podziękowaniem za nią. Bez środków finansowych od nas - rodziców nie byłoby to możliwe.

  Po raz kolejny, w tym roku  w akcji 1% pomaga nam Fundacja SEDEKA, która organizuje i niesie pomoc osobom oraz ich bliskim, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

  Fundacja Sedeka ma status organizacji pożytku publicznego, KRS 0000338389, www.sedeka.pl.

  Aby przekazać 1% podatku wystarczy w wypełnianej przez nas rocznej deklaracji PIT:

  1) wpisać nr KRS Fundacji: 0000338389

  2) w celu szczegółowym podać: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

  3) prosimy również zaznaczyć "Wyrażam zgodę" na przekazanie swoich danych osobowych OPP, dzięki czemu w przypadku błędnie wypełnionej rubryki 1% Fundacja będzie mogła odnaleźć Waszą wpłatę.

  Bardzo proszę - wspierajcie swoje dzieci w naszej szkole!

  Rada rodziców przy SP 96


               CEL SZCZEGÓŁOWY 1 %: 10955 – Grupa OPP – RR przy SP 96

      

   

   

  Galeria zdjęć