Ogłoszenia

  Ogłoszenia


  Strona redagowana przez Kierownika stołówki szkolnej


  Druki do pobrania 

  regulamin_stolowki.pdf  ►aneks_nr1_regulamin_stolowki.pdf (aneks dotyczy zasad postępowania w przypadku    

     stosowania diet żywieniowych u dzieci)

  deklaracja_zywienie_2018-2019.doc

  rezygnacja_obiady.pdf


  Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów korzystających z obiadów w szkolnej stołówce

   Drodzy Rodzice!

  Zapisy dzieci na obiady odbywają się w formie pisemnej na podstawie deklaracji (do pobrania ze strony internetowej lub u Intendenta w stołówce szkolnej).

  Dziecko dostaje obiad od następnego dnia po złożeniu deklaracji.

  Opłaty za obiady dokonujemy  do 5 dnia każdego miesiąca w formie przelewu  na numer konta (podany niżej)  lub gotówką u intendenta od godziny 7.00 do godziny 11.15.

  W przypadku rezygnacji z posiłków proszę wypełnić oświadczenie (do pobrania ze strony internetowej lub u Intendenta w stołówce szkolnej). Bez pisemnej rezygnacji rodzic zostanie obciążony kosztem posiłków dziecka.

   

  Opłata za obiady7 zł / obiad ucznia kl.1 - 8
  Numer konta, na który można dokonać wpłaty za obiady: 
  32 1030 1508 0000 0005 5035 2079 SP 96 Wydzielony Rachunek Dochodów
  (proszę podać imię, nazwisko dziecka oraz klasę).

  Wpłaty są policzone bez dni opiekuńczo wychowawczych. Rodzice zostawiając dziecko w czasie dyżuru muszą dokonać dodatkowej wpłaty.

  Obiady w stołówce szkolnej wydawane są uczniom po okazaniu karty upoważniającej. 
  Ewentualny brak karty w danym dniu należy zgłosić kierownikowi stołówki (telefonicznie lub mailem przez rodzica) do godziny 10.00. W przeciwnym wypadku posiłek dziecku nie zostanie wydany. 

  W przypadku nieobecności dziecka w szkole można odwołać obiady, otrzymując zwrot poniesionych kosztów. Zainteresowanych rodziców/opiekunów prosimy o kontakt  (do godziny 9-tej ) pod nr tel. (022) 644-85-87 wew. 103

   

  Opłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2018

  Październik        23 x 7,00 zł. = 161,00 zł.

  Listopad             20 x 7,00 zł.  = 140 zł.

  Grudzień            15 x 7,00 zł. = 105,00 zł.

  Styczeń               18 x 7,00 zł.  = 126,00 zł.

  Luty                    14 x 7,00 zł. =  98,00 zł.

  Marzec               21 x 7,00 zł.  = 147,00 zł.

  Kwiecień            15 x 7,00 zł.  = 105,00 zł.

  Maj                     20 x 7,00 zł. = 140,00 zł.

  Czerwiec           14 x 7,00 zł. = 98,00 zł.

                    

  Wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, gdy odbywają się zajęcia opiekuńczo wychowawcze dodatkowo płatne po 7,00 zł. za obiad, po  zgłoszeniu dzień wcześniej do stołówki lub świetlicy.

  Konieczne jest wpisanie nr wychowanka zaczynającego się cyframi odstęp nazwisko i imię ucznia.

  Proszę przed cyframi nie wpisywać żadnych znaków, liter np: nr !!!

   

  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r.


   

  Galeria zdjęć