Statut Szkoły Ceremoniał Szkolny Dni wolne Dziennik elektroniczny - zasady funkcjonowania Doradztwo zawodowe Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej Regulamin bezpieczeństwa SP 96 Regulamin/obiekty sportowe Regulamin/darmowe podręczniki Regulamin Samorządu Uczniowskiego Program profilaktyczno-wychowawczy Przedmiotowy System Oceniania Wycieczki/organizacja Zajęcia pozalekcyjne Zebrania z rodzicami WDŻ Kalendarz SP96

  Dokumenty Szkoły

  Statut Szkoły


   

  STATUT_wrzesien_2016-1.pdfStatut Szkoły Podstawowej nr 96 im. I.Kosmowskiej w Warszawie przyjęty  uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 13.09.2016 r.

   


   

    KARTA_zmian_w_statucie_szkoly_2016(1).pdf -  (karta zmian w Statucie Szkoły)

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  aneks_nr_1_do_statutu.pdf (Aneks nr 1 traci moc z dniem 12.02.2015r.)

  aneks_nr_2_do_statutu.pdf (Aneks nr 2 traci moc z dniem 12.02.2015r.)

   _aneks_nr3_do_statutu.pdf (przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 12.02.2015r.)

   

   

   

  Galeria zdjęć