Statut Szkoły Ceremoniał Szkolny Dni wolne Dziennik elektroniczny - zasady funkcjonowania Doradztwo zawodowe Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej Regulamin bezpieczeństwa SP 96 Regulamin/obiekty sportowe Regulamin/darmowe podręczniki Regulamin Samorządu Uczniowskiego Program profilaktyczno-wychowawczy Przedmiotowy System Oceniania Wycieczki/organizacja Zajęcia pozalekcyjne Zebrania z rodzicami WDŻ Kalendarz SP96 Regulamin Kosmoligii

  Dokumenty Szkoły

  Statut Szkoły


   

  Statut Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie
   

   Statut_SP96_21.11.2017.pdf (przyjęty  uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 21 listopada 2017 r., wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.)

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  aneks_nr_1_do_statutu.pdf (Aneks nr 1 traci moc z dniem 12.02.2015r.)

  aneks_nr_2_do_statutu.pdf (Aneks nr 2 traci moc z dniem 12.02.2015r.)

   _aneks_nr3_do_statutu.pdf (przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 12.02.2015r.)

   

   

   

  Galeria zdjęć