Statut Szkoły Ceremoniał Szkolny Dni wolne Dziennik elektroniczny - zasady funkcjonowania Doradztwo zawodowe Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej Regulamin bezpieczeństwa SP 96 Regulamin/obiekty sportowe Regulamin/darmowe podręczniki Regulamin Samorządu Uczniowskiego Program profilaktyczno-wychowawczy Przedmiotowy System Oceniania Wycieczki/organizacja Zajęcia pozalekcyjne Zebrania z rodzicami WDŻ Kalendarz SP96 Regulamin Kosmoligii

  Dokumenty Szkoły

  Zebrania z rodzicami


                                      Harmonogram zebrań z rodzicami

   w roku szkolnym 2017/2018

   

  13-14.09.2017

  Zebranie

  Zapoznanie rodziców z Kalendarzem Szkoły, Statutem, WSO, planami wychowawców

  17.10.2017

  Dzień otwarty

  Informacja o postępach w nauce

  21.11.2017

  Zebranie

  Informacja o postępach w nauce

  19.12.2017

  Zebranie

  Informacja o ocenach prognozowanych

  30.01.2018

  Zebranie

  Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

  20.03.2018

  Dzień otwarty

  Informacja o postępach w nauce

  24.04.2018

  Zebranie

  Informacja o postępach w nauce

  22.05.2018

  Zebranie

  Informacja o ocenach prognozowanych

   

  Galeria zdjęć